Om Play in a Day


Konceptet

Play in a Day har funnits i många olika former runtom i världen. Den 9e mars 2019 är det dags för den andra omgången Play in a Day i Linköping och det kommer då att innebära:

Fredagen den 8e mars klockan 20:00 kommer arrangörerna att träffa manusförfattarna och ge dem i uppgift att, var och en, skriva en 10 minuter lång pjäs till ett givet antal skådespelare. Vissa ytterligare krav kommer också att ställas på författarna för att utmana dem lite mer.

Lördagen den 9e mars klockan 08:00 kommer regissörerna att få var sitt manus i sina händer och få träffa sin grupp skådespelare. De kommer då ha tolv timmar på sig att regissera, repetera och på andra sätt göra sig redo för föreställning.

Lördagen den 9e mars klockan 20:00 är det föreställning. Det kommer att säljas biljetter till publik som kommer att få bevittna alla de olika gruppernas verk.

För att allt detta ska bli möjligt vill vi att DU söker manusförfattare, regissör eller skådespelare om du är över 16 år och tycker att det vore roligt att vara med – vi kräver inga förkunskaper!

Håll dig uppdaterad på Facebook, Instagram eller här på sidan för information om hur du söker.

Vad kan du göra?

Som tidigare nämnt kräver vi inga förkunskaper av våra sökande. Utöver de nämnda rollerna kan du även höra av dig till oss om du skulle vilja sköta ljud, ljus, fotografering eller om du har någon annan idé på vad du skulle kunna bidra med, se då backstage/teknik här nedan.

Manusförfattare

Som manusförfattare måste du kunna lägga de tolv timmarna som är planerade för detta den 8e mars 20:00 – den 9e mars klockan 08:00. Du måste även kunna garantera din grupp en färdig, 10 minuter lång pjäs efter denna tid. Du kommer inte att vara med under repetitionerna, men är välkommen att komma och titta på resultatet under föreställningen. Manuset ska vara på svenska och innehålla givet antal roller. Du som skriver är åtminstone 16 år. Du får mer än gärna söka tillsammans med en eller två medförfattare! Dessa söker då som vanligt i en egen ansökan och skriver med ditt namn i frågan om detta i formuläret. Du gör samma sak.

Regissör

Som regissör kommer du ha kort tid på dig att sätta dig in i manus och skapa dig en idé om hur du vill att slutresultatet ska bli. Du behöver vara tillgänglig lördagen den 9e mars kl 08:00 fram till ca 23:00 samma dag. Du bestämmer vem som ska ha vilken roll och leder pjäsen i hamn. Även här vill vi att du är åtminstone 16 år. Du får mer än gärna söka tillsammans med en regiassistent! Denne söker då som vanligt i en egen ansökan och skriver med ditt namn i frågan om detta i formuläret. Du gör samma sak.

Skådespelare

Som skådespelare kommer du att jobba utifrån ett manus tillsammans med ca tre till fyra andra skådespelare och regisseras av en regissör. Du kommer därför behöva kunna ta instruktioner från din regissör, men gärna också ta egna initiativ i den kreativa processen. Du kommer sedan att få spela upp pjäsen tillsammans med din grupp för ett hundratal åskådare och även se vad de andra grupperna åstadkommit.

För att söka skådespelare ska du vara tillgänglig lördagen den 9e mars från klockan 08:00 till ca 23:00 och vara åtminstone 16 år. Till skådespelare söker vi inga grupper utan bara enskilda personer.

Backstage/teknik

Som tekniker eller backstagearbetare har du hand om det som händer bakom scenen eller ser till att ljud och ljus fungerar som det ska. För att söka backstage/teknik ska du vara tillgänglig lördagen den 9e mars från klockan 08:00 till ca 23:00 och vara åtminstone 16 år.